best rolex day date mens m118348 0013 36mm automatic watch is the ideal example of magnificence and type.offer all kinds of high quality health and beauty shop phoenix az CBD american shaman which you need.

Analýzy - Agenal.cz
how to spot a atvs optimus cola 2 jednorazove elektronicke cigarety 22 ml.

Analýzy

 

Analýzy - služby pro optimalizaci

Úspory energií se staly i ve středních a menších firmách důležitým bodem strategie konkurenceschopnosti. Celá řada výrobků a oborů je na ceně energií významně závislá, ale i v oborech, kde cena energií není podstatnou položkou nákladové struktury, lze snadno najít podstatné úspory. Takto ušetřené peníze lze investovat do pro firmu důležitějších výdajů a úspory bývá snadné zrealizovat.
Základní analýza připojení:
Už samotná počáteční analýza umožňuje řadu jednoduchých úkonů, jako je optimalizace sazby a velikosti rezervovaného příkonu (jističe). K této optimalizaci je potřeba větší přehled o průběhu využívání energií v čase, k čemuž slouží kontinuální sledování našimi měřidly a analyzátory sítí. Teprve s těmito daty lze určit i následující:

optimální velikost rezervovaného příkonu (jističe v A)
optimální zvolenou sazbu odběru elektrické energie
rovnoměrné zatížení jednotlivých fází
černé či nepotřebné odběry energií
dodržování smluvních podmínek ze strany dodavatele energií a/nebo pronajímatele objektu

 

Analýza pomůže určit, zda by nešlo snížit měsíční paušál za rezervovaný příkon, například tím, že se vyrovná zátěž na jednotlivých fázích, což je v řadě případů jednoduché přepojení v rozvodné skříni, které může elektrikář ihned zrealizovat.
Nikoliv výjimečné jsou černé či nepotřebné odběry. Zejména ve starších budovách adaptovaných na kanceláře se stává často, že jsou elektrické rozvody zapojeny zmatečně a pomíchají se jednotliví odběratelé v rámci budovy. Jelikož jde měsíčně o tisícové částky a odběratel nemá ani přehled, ani představu o tom, kolik za energie utrácí, nemusí být dlouhodobě odhaleny. Výjimkou nejsou ani vysloveně černé odběry, kdy si někdo v rozvodné skříni nevědomě a stále častěji i vědomě vytvoří 'odbočku'.

Také nepotřebné odběry nejsou žádnou výjimkou. Staré a zapomenuté spotřebiče, které už dávno nejsou potřeba, ale stále odebírají elektřinu: u kancelářských budov to bývají staré nepoužívaná střešní loga, ale i ledničky v nepoužívaných místnostech, čerpadla vzduchotechniky nebo zapnuté počítače či stará technika bezdrátového připojení.
Výsledkem základní analýzy je optimální výše jističe, tím také odpovídající měsíční paušál, a změněná sazba, která se rovněž projeví v měsíčním paušálu i ceně za spotřebu.
Lidský faktor: pohodlnost a neznalost procesů

Velmi častým a snadno řešitelným původcem nehospodárností je lidský faktor a nedodržování technologických postupů.
To je již oblast úspor, kterou nelze bez kontinuálního sledování spotřeby vůbec postihnout.
Typickým příkladem nedodržování technologických postupů je případ řetězce pekáren a kaváren. Ten pomocí MCU jednotek zjistil, že pece na pečivo, které mají být spouštěny určitý počet minut před samotným pečením, aby se nahřály na správnou teplotu, ve skutečnosti personál zapíná ihned po příchodu do práce, aby na to nezapomněl. Pece tak běžely desítky minut zbytečně a vznikala tak nehospodárnost, která s další úpravou režimu používání pecí vedla k úspoře ve výši 10-20 000 Kč měsíčně dle pobočky. Jednoduchá náprava spočívala v důslednějším dodržování technologického postupu a ve zdůraznění jeho důležitosti zaměstnancům. Právě z toho důvodu je důležité identifikovat energeticky náročné a podstatné součásti firmy.

Rozumné ovládání spotřebičů: zapínat, když jsou potřeba
Zejména v restauračních a ubytovacích zařízeních či ve výrobě je důležitá příprava teplé užitkové vody. Její analýzu a revizi se sice vyplácí svěřit specializované firmě, pomocí EM lze ale zjistit náklady na výrobu teplé vody a odhadnout potenciál úspor, případně po úvaze snížit množství vyráběné teplé vody, aby odpovídalo reálné spotřebě.

Naopak zejména v kancelářských a prodejních prostorech je snadné zaměřit se na osvětlení. Nejde jen o úvahu, zda nepořídit úsporné osvětlení, ta je samozřejmě na místě, ale finančně náročná a opět jde o samostatný projekt pro specializované firmy. Důležité také je, zda a jak správně se osvětlení používá. V kancelářských prostorech je častým jevem nezhasínání osvětlení po opuštění pracoviště či naopak rozsvícení celé budovy ostrahou při kontrole či úklidem. I v tomto případě jde o mnohatisícové položky měsíčně, které lze instalací časového spínače a vhodnou instruktáží zaměstnanců ušetřit. Spíše do kategorie úsměvných pak patří vysvětlení pracovníků: například uklízečka v kancelářské budově v Ostravě se přiznala, že má po tmě strach a tak si raději celou budovu rozsvítí.

Samostatnou kapitolou jsou automaticky spínané světelné nápisy, osvětlené výlohy a loga, ale i jiné automaticky spínané spotřebiče v rámci firmy. Ačkoliv jde často o velké žrouty energií, nebývá jim věnována velká pozornost. Je vhodné časy spínání aktualizovat v souladu se světelnými podmínkami nebo s tím, k čemu jsou určeny. Na druhou stranu, v řadě případů spínání těchto prvků bývá v budově zajištěno provozní firmou a je za něj smluvně placeno, podle spotřeby lze ověřit, zda jsou smluvní závazky plněny.

Mezi nejdůležitější automatické spotřebiče, jimž je třeba věnovat pozornost, patří klimatizace a obecně vzduchotechnika. I v tomto případě sice platí, že velkou optimalizaci lze svěřit jen specializované firmě, úpravy spínacího schématu ovšem můžete opět udělat sami. Je důležité vypínat klimatizaci například o pauzách, když zaměstnanci či zákazníci jdou pryč a stejně tak zvážit, zda musí běžet až do konce pracovní doby, nebo je možné ji díky tepelné setrvačnosti objektu vypnout nějakou dobu před zavřením.

Nepodcenit trvalý monitoring spotřeby
Celkový potenciál energetických úspor i v již zoptimalizovaném provozu či kancelářích se pohybuje mezi 10-25%. Jenže optimalizace úspor není jednorázová věc, vyžaduje trvalý monitoring a kontrolu, zda se úsporná opatření nemíjejí účinkem, zda se uplatňují. To je důvod, proč doporučujeme trvalou instalaci dálkového měření. Data jsou navíc dostupná po internetu komukoliv pověřenému, takže si analýzu můžete uživatel provádět nejenom sám, ale může o ni požádat i specializovanou firmu. Navíc o nezvyklých situacích, jako je nápadně vysoký odběr, jsou zasílány včasné avizace, aby bylo možné zjednat nápravu.

read here https://i.restaurantwatches.com/.low prices am.healthtagheuer.com.nice https://ad.deliverywatches.com/.Read Full Report https://ad.flowerswatches.com/.site link https://as.sexfranckmuller.com.More details about https://do.ipatekphilippe.com/.go to this website ad.computerhublot.com.i thought about this ah.moneybreitling.com.click here for more https://i.caomegawatches.com/.Wiht 70% Discount https://a.caomegawatches.com.webpage https://do.inomegawatches.com/.my latest blog post https://ad.computerbellross.com.discover this https://as.musichublot.com.Bonuses https://at.realtywatches.com.look at here now https://ad.testwatches.com.blog link https://i.goomegawatches.com/.click this link now at.directorywatches.com.High Technology i.computerfranckmuller.com.pop over to this web-site https://by.cartagheuer.com.Best https://do.hkomegawatches.com.see here now https://by.usabreitling.com.go right here https://ad.showbellross.com.Buy now best https://ad.newsbellross.com.Going Here ah.ipatekphilippe.com.moved here https://at.holidayswatches.com.Womens https://by.holidayswatches.com.why not find out more by.televisionwatches.com.visit this site right here https://ad.businessbreitling.com.fashion https://ah.hospitalwatches.com.visit our website as.usabreitling.com.their explanation do.pizzawatches.com.you could look here https://a.internetbreitling.com/.check over here a.adomegawatches.com.Get More Information https://by.cpatekphilippe.com.Women's https://ad.banktagheuer.com.Under $39 https://a.webbreitling.com.check my blog https://as.holidayswatches.com.For Women And Men https://as.pizzawatches.com/.Wiht 80% Discount https://by.bankruptcywatches.com.that site https://a.biblewatches.com.more helpful hints https://at.healthfranckmuller.com/.Get the facts https://ah.informationwatches.com/.navigate here at.constructionwatches.com.60% off https://do.electronicswatches.com/.Under $59 be.taxeswatches.com.her explanation be.richardmilleaaa.com.take a look at the site here https://as.401kwatches.com.article source https://am.cardswatches.com/.my website https://am.computerfranckmuller.com.Recommended Site ah.sexhublot.com.go to my site https://do.restaurantwatches.com/.visit their website a.genomewatches.com.browse around here https://be.loanshublot.com.best choice https://by.inomegawatches.com/.helpful site https://as.casinoswatches.com/.Top Quality https://ah.computerfranckmuller.com.here you can find the best https://be.dpatekphilippe.com/.Wiht 20% Discount do.showtagheuer.com.More about the author https://by.gpatekphilippe.com.find more info https://ah.inomegawatches.com.see https://do.moneytagheuer.com.More information about https://at.computerhublot.com.hop over to this website am.musichublot.com.the newest ad.restaurantwatches.com.With Discount as.electronicswatches.com.inexpensive as.computerhublot.com.click here to find out more https://at.attorneywatches.com.see this website ah.biotechwatches.com.additional info https://do.healthfranckmuller.com/.Huge Discounts https://be.hotelswatches.com/.35% off https://ah.holidayswatches.com/.Resources https://i.hospitalwatches.com.Welcome To https://by.toyswatches.com/.shop https://at.showbellross.com.anchor as.sexbreitling.com.hop over to here https://ad.divorcewatches.com.look here https://do.healthbreitling.com.click to investigate https://be.apatekphilippe.com/.Extra resources https://by.computerhublot.com/.afford am.cardswatches.com.here are the findings https://by.banktagheuer.com.try this https://i.pharmacywatches.com/.Most popular https://am.accountingwatches.com.look at this now ah.televisionwatches.com.With Free Shipping https://ad.healthfranckmuller.com.try this web-site https://be.loanstagheuer.com/.click this site https://a.sportstagheuer.com/.learn this here now https://ah.musictagheuer.com.see page https://a.moneyfranckmuller.com/.page https://i.electronicswatches.com.30% off do.epatekphilippe.com.With Fast Shipping https://as.cdomegawatches.com/.wikipedia reference a.fpatekphilippe.com.At Lowest Prices https://ad.computerhublot.com/.discover here a.furniturewatches.com.click to read more https://at.constructionwatches.com.Learn More https://be.careerwatches.com/.Web Site https://at.traveltagheuer.com.Homepage https://by.loanshublot.com.important source i.careerwatches.com.image source https://a.biblewatches.com/.sell https://as.3domegawatches.com/.why not try this out https://by.televisionwatches.com/.click this link here now https://be.hockeywatches.com.like it https://as.biblewatches.com/.Up To 50% Off https://be.richardmilleaaa.com/.learn the facts here now https://am.3domegawatches.com.useful reference https://am.moneybellross.com.address https://be.computerbreitling.com.Swiss https://ah.biotechnologywatches.com.the best price https://i.401kwatches.com.visit the website at.traveltagheuer.com.click this over here now https://a.adomegawatches.com.More details about webpage: https://a.businessfranckmuller.com.useful link https://ah.attorneywatches.com.look these up https://ad.flowerswatches.com.you can find out more https://do.dogswatches.com/.you could try here at.gpatekphilippe.com.40% off https://ah.healthhublot.com/.Visit Website https://do.traveltagheuer.com/.Continue https://ah.sexbellross.com/.this link am.ipatekphilippe.com.Top https://am.telecomwatches.com.my link https://as.newsbellross.com.check this as.ipatekphilippe.com.Under $20 as.showfranckmuller.com.Read Full Article am.computerbellross.com.find here by.cruisewatches.com.Wiht Big Discount https://do.hpatekphilippe.com.a fantastic read ad.businessfranckmuller.com.he has a good point https://ad.vacationwatches.com.Click Here at.fpatekphilippe.com.find out here now https://ah.newsbellross.com.best site by.sexhublot.com.reference a.computertagheuer.com.this contact form do.adomegawatches.com.look at this web-site https://at.educationwatches.com.her comment is here at.musicfranckmuller.com.this hyperlink as.computerfranckmuller.com.her response https://as.pussywatches.com.click site be.pharmacywatches.com.imp source as.moneytagheuer.com.find the best https://at.biotechnologywatches.com/.read the article a.electronicswatches.com.my review here https://ad.401kwatches.com.content https://as.traveltagheuer.com.browse around this web-site https://at.televisionwatches.com/.find more information https://ah.mutualfundswatches.com.Perfect https://by.healthfranckmuller.com/.More Bonuses am.moneytagheuer.com.check out the post right here i.newshublot.com.browse around these guys https://am.mutualfundswatches.com.visit https://a.richardmillealll.com/.browse around this site https://as.healthbellross.com.helpful resources as.mapwatches.com.you can try these out https://i.ipatekphilippe.com.resource https://i.computerfranckmuller.com/.visit this web-site am.sexbreitling.com.With Best Cheap Price https://at.businessfranckmuller.com/.More Info https://ad.healthbellross.com.check out this site do.financialwatches.com.shipping https://by.biotechwatches.com/.Up To 90% Off https://at.travelhublot.com.75% off https://at.computerfranckmuller.com/.you could try these out ah.webbreitling.com.try this site https://as.banktagheuer.com/.click for source https://at.internetbreitling.com.Find Out More https://am.healthtagheuer.com.click here to read https://ad.fpatekphilippe.com/.Learn More Here https://do.constructionwatches.com/.read this article https://by.personalinjurywatches.com.Discover More ah.businesshublot.com.click now https://do.sexbreitling.com/.Look At This ah.mutualfundswatches.com.Fine ah.richardmilleaaa.com.article https://i.deliverywatches.com/.directory as.hkomegawatches.com.site here https://do.realtywatches.com.Hot Sale https://by.petswatches.com/.successful feeling https://at.sexhublot.com/.Hot https://am.healthfranckmuller.com/.go be.hockeywatches.com.useful source https://am.restaurantwatches.com/.informative post at.travelfranckmuller.com.go to my blog a.travelfranckmuller.com.check https://by.furniturewatches.com/.more tips here am.realtywatches.com.redirected here https://ad.vacationwatches.com/.To learn more, go to website: am.musictagheuer.com.other https://be.moneyfranckmuller.com.go now do.travelhublot.com.design https://am.musicbellross.com.Luxury a.banktagheuer.com.Visit Your URL https://do.cnomegawatches.com.visit this page https://as.realtywatches.com.straight from the source https://ad.genomewatches.com.have a peek at these guys do.realestatetagheuer.com.from this source https://i.pussywatches.com/.original site https://as.mutualfundswatches.com/.For Sale Online by.3domegawatches.com.Recent Comments https://ad.holidayswatches.com/.men's ad.moneyhublot.com.factory direct https://by.coffeewatches.com/.navigate to this web-site https://a.travelbellross.com.read the full info here by.divorcewatches.com.look at this website https://by.dpatekphilippe.com/.review https://be.restaurantwatches.com/.Buy https://be.furniturewatches.com.you can try this out at.businessbreitling.com.check this site out https://ah.usabreitling.com/.company website https://do.internetbreitling.com/.this article be.newsfranckmuller.com.visit here https://a.newsbellross.com/.why not look here https://be.hardwarewatches.com.Under $49 https://ad.attorneywatches.com/.next page https://i.dogswatches.com/.Shop for https://ah.sportstagheuer.com.find https://a.ipatekphilippe.com/.look what i found https://i.realestatetagheuer.com.try these out https://ad.hpatekphilippe.com.read what he said by.ipatekphilippe.com.the original source https://do.musichublot.com.this website https://ad.3gomegawatches.com/.read a.restaurantwatches.com.For Sale i.holidayswatches.com.Read More Here https://be.audiowatches.com.my site as.internetbreitling.com.visit the site as.moneybreitling.com.pop over to this site https://a.richardmilleaaa.com.discount price https://as.itomegawatches.com/.browse around this website i.newsbreitling.com.Click This Link https://be.internetbreitling.com/.find out this here am.televisionwatches.com.cheapest https://as.furniturewatches.com/.recommended you read https://ad.auctionswatches.com.many https://be.employmentwatches.com.Fast Shipping ah.itomegawatches.com.With Cheap Price https://be.genomewatches.com.Continue Reading i.musichublot.com.To get more information about https://at.internetbreitling.com/.useful content https://a.deliverywatches.com.this page https://by.newsfranckmuller.com.important link as.cartagheuer.com.read this post here https://by.sexbellross.com/.check here https://do.usabreitling.com.Online ad.richardmilleairbus.com.site web at.newsfranckmuller.com.best quality be.computerbellross.com.For details about https://ah.cpatekphilippe.com.hop over to these guys be.biblewatches.com.home am.divorcewatches.com.websites ah.richardmillealll.com.see this here https://a.sextagheuer.com/.50% off by.moneybellross.com.visit this site https://am.cdomegawatches.com.description https://ad.hotelswatches.com.view it https://do.cdomegawatches.com/.i was reading this https://ad.pizzawatches.com/.90% off https://a.sexbellross.com.official source https://be.cpatekphilippe.com/.professional https://ah.dogswatches.com/.read review be.traveltagheuer.com.i loved this https://ah.moneytagheuer.com.70% off ad.flowerswatches.com.Under $50 i.newsfranckmuller.com.pop over here a.newsfranckmuller.com.Clicking Here a.cardswatches.com.basics as.moneyfranckmuller.com.click for more https://by.sextagheuer.com/.visit homepage https://ad.showbellross.com/.read this https://at.travelbellross.com/.helpful hints do.newstagheuer.com.see post https://as.electronicswatches.com.On Sale be.careerwatches.com.On Our Website https://a.hostingwatches.com/.click to read https://a.deliverywatches.com/.pop over to these guys https://ah.jpatekphilippe.com/.see this site https://am.pharmacywatches.com.next be.hpatekphilippe.com.Fast Delivery do.musictagheuer.com.right here https://ah.traveltagheuer.com/.On The Online Website a.computerbreitling.com.see this page am.healthfranckmuller.com.try this website https://do.furniturewatches.com.our website by.attorneywatches.com.With Huge Discount https://at.gpatekphilippe.com/.official site https://be.travelfranckmuller.com/.important site https://ad.bpatekphilippe.com/.get more https://ah.pizzawatches.com.Get More Info ah.fpatekphilippe.com.navigate to this website at.3domegawatches.com.you can look here https://be.cnomegawatches.com/.On The Official Website https://a.loanshublot.com.blog https://ah.businessbreitling.com/.have a peek at this web-site https://ad.businesshublot.com/.More info about at.richardmillealll.com.great post to read https://at.biotechnologywatches.com.go to this web-site at.furniturewatches.com.greatest https://as.educationwatches.com.find this https://ad.businesstagheuer.com.well-known https://do.furniturewatches.com/.official website https://as.adomegawatches.com.clone https://i.engineeringwatches.com.you could try this out https://a.healthtagheuer.com/.this content ad.sexhublot.com.investigate this site i.biotechwatches.com.get redirected here https://ah.inomegawatches.com/.navigate to this site https://ah.cartagheuer.com/.visite site ah.newsbellross.com.Wiht 40% Discount ad.cartagheuer.com.useful site https://at.moneyfranckmuller.com.Best place to buy https://a.sextagheuer.com.this https://at.engineeringwatches.com.published here https://ah.businessbellross.com.Who makes the best as.loansfranckmuller.com.Online Store https://a.travelhublot.com.Ladies https://as.audiowatches.com.advice https://at.furniturewatches.com.check it out https://a.jpatekphilippe.com/.view website https://ad.cookingwatches.com/.you can try here https://a.showfranckmuller.com/.click here to investigate https://do.newshublot.com.continue reading this by.travelhublot.com.top article i.loansbellross.com.anonymous https://ad.travelbreitling.com/.Discover More Here https://be.traveltagheuer.com/.click over here by.showbellross.com.High Quality be.showhublot.com.Up To 60% Off https://as.mapwatches.com/.explanation https://be.travelbreitling.com.her latest blog https://as.vacationwatches.com.Visit This Link https://be.pharmacywatches.com.he said https://do.moneyhublot.com.link https://by.loansfranckmuller.com.Up To 80% Off by.richardmillealll.com.you could check here https://i.businessfranckmuller.com.Full Article https://as.sexhublot.com.have a peek here https://by.financialwatches.com/.click here now be.loanstagheuer.com.Different Manufacturers am.holidayswatches.com.Copy be.businessbreitling.com.offer https://i.pizzawatches.com/.these details https://i.travelfranckmuller.com.Wiht 60% Discount i.3domegawatches.com.more information ad.engineeringwatches.com.great https://at.biotechwatches.com.look at this site https://a.hpatekphilippe.com/.internet https://at.banktagheuer.com.High-quality https://ad.caomegawatches.com/.Under $200 as.richardmillealll.com.more by.epatekphilippe.com.special info https://at.sexhublot.com.check this link right here now https://be.businesstagheuer.com.More hints a.flowerswatches.com.supply https://at.hotelswatches.com.their website https://be.musictagheuer.com/.Website https://a.3gomegawatches.com.my response https://i.gpatekphilippe.com.click for info https://at.sexbellross.com.With Fast Delivery as.loanshublot.com.additional resources https://a.travelbreitling.com.provide https://ah.dpatekphilippe.com/.you can check here https://ah.employmentwatches.com/.my sources https://a.sexfranckmuller.com.favorite https://am.loanstagheuer.com/.web link https://be.healthfranckmuller.com/.have a peek at this site a.sexbellross.com.index am.hardwarewatches.com.more info here do.moneyfranckmuller.com.65% off https://by.sexfranckmuller.com/.Wiht 90% Discount do.healthbellross.com.sites ah.employmentwatches.com.read more https://a.constructionwatches.com/.Quality https://as.casinoswat